ÖHMAN & PARTNERS

Nyheter

Personal sökes

2018-05-07

Länk

Kvalificerad redovisningskonsult sökes, följ länken som tillhör nyheten

Redovisning av källskatt och arbetsgivaravgifter och F-skatt

2018

Januari - 12 februari

Februari - 12 mars

Mars - 12 april

April - 14 maj

Maj - 12 juni

Juni - 12 juli

Juli - 17 augusti

Augusti - 12 september

September - 12 oktober

Oktober - 12 november

November - 12 december

December - 17 januari 2019

Månadsvis redovisning av moms

2018

Januari - 12 mars

Februari - 12 april

Mars - 14 maj

April - 12 juni

Maj - 12 juli

Juni - 17 augusti

Juli - 12 september

Augusti - 12 oktober

September - 12 november

Oktober - 12 december

November - 17 januari

December - 12 februari 2019

Kvartalsvis redovisning av moms

2018

Januari-mars 14 maj

April-juni 17 augusti

Juli-september 12 november

Oktober-december 12 februari 2019

Ny dataskyddsförordning (GDPR)

2018

Länk

Ny dataskyddsförordning (GDPR) som påverkar de flesta företagare gäller from med 25 maj, följ länken som tillhör nyheten