ÖHMAN & PARTNERS

Nyheter

Regerings­beslut

2017-09-04

Regeringen har beslutat att inte ändra 3:12 reglerna, dvs gamla reglerna blir kvar (löneunderlag 50% och schablon på ca 160 000 kr gäller fortfarande).

Förslag om vinster i välfärden kommer under hösten angående skola och omsorg. Vård skall utredas ytterligare.

Redovisnings­tillfällen för skatt och arbetsgivar­avgifter

2017

Augusti - 12 september

September - 12 oktober

Oktober - 13 november

November - 12 december

December - 17 januari

Redovisnings­tillfällen för moms månadsvis

2017

Augusti - 12 oktober

September - 13 november

Oktober - 12 december

November - 17 januari

December - 12 februari

Redovisnings­tillfällen för moms kvartalsvis

2017

Juli-sep - 12 november

Okt-dec - 12 februari