Nyheter & Information

Information

Stödåtgärder till företag under Corona-pandemin

Nedsättning av arbetsgivaravgifter
Gäller för perioden 1 mars -30 juni Gäller för upp till 30 anställda men endast på den del av lönen som uppgår till 25 000 kronor Skall hanteras i deklaration för skatt och arbetsgivaravgifter fr.o.m april månad (tidigast den 7/4) Endast 10,21% skall betalas på den del av lönen som understiger 25 000 kronor, vilket innebär en maximal nedsättning om 5 302 kr per anställd och månad.

Anstånd med inbetalning av skatt
Likviditetsförbättring som skall återbetalas, räntan är för närvarande 6,6%

Möjlighet att sätta av max 1 000 000 i periodiseringsfond avseende 2019 års resultat
Gäller endast enskilda firmor och fysiska delägare i HB/KB

Korttidspermittering 20, 40, eller 60 procent där staten står för denna kostnad Staten står för större delen av denna kostnad/nedsättningen och den anställde får ett mindre avdrag i lön om 4, 6 resp 7,5%. Vi hänvisar till Tillväxtverket som uppdaterar reglerna löpande Tillväxtverket.se uppdaterar löpande reglerna Ansökan kan ske tidigast 7 april men kan avse tid från den 16 mars

Lån med statlig säkerhet, förutsätter sedvanlig kreditprövning
Staten garanterar 70% av nya lån från bank

Statlig hyresgaranti till utsatta branscher
Staten tar halva hyreskostnaden, hyresvärden resterande del av hyresnedsättning Omfattning och vilka som kan omfattas är oklar. EU måste godkänna denna garanti då det ett statligt stöd som man förhandlar om.

Slopat sjuklöneansvar
Gäller från 1 april och 2 månader framåt

Nyheter

2019-03-31 10:08

Information gällande Covid-19

Vi har begränsad bemanning på kontoret så länge som rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten till hemarbete föreligger.

Om ni behöver hämta eller lämna material, slå en signal först så att ni är säkra det finns personal på plats.

Skicka in material med post eller bud om det är möjligt.

Vi har för avsikt att försöka bemanna kontoret mellan 08.00 -15.00 varje dag.
Mailen är tillgänglig under ordinarie arbetstid.

Vi försöker att boka om fysiska möten till telefon och online-samtal i möjligaste mån.

För er som vill ha deklarationshjälp ber vi er att snarast skicka in blanketten och era deklarationsunderlag.