Management och Organisation

Vi engagerar oss i dina affärer!

Vid förändringar i ditt företag kan vi aktivt bistå med råd, organisation och ledning. Vi kan bl.a. medverka vid rekrytering, finansiering och nya delägare.

Företagsöverlåtelser och andra sätt att avveckla en verksamhet är vanliga frågor som vi hanterar och vi har kompetens att medverka i de situationer som uppstår.

utveckla affärsidéer
handgriplig företagsledning
”bollplank” till ledningen
konsekvensanalyser
kurser i organisationsfrågor
etik- och moralutredningar
outsourcing
lönsamhetsproblem
föreläsningar