Ekonomi

Vi gör det åt dig!

Hela eller delar av din ekonomihantering, vi tar ansvar och sköter det åt dig. Vi skräddarsyr tjänster efter dina behov.

Uppgifter som myndigheter kräver av dig kan vi oftast hantera och sköta elektroniskt.

Vi arbetar i moderna tekniska miljöer med effektiva arbetsredskap. Vidareutbildning och ständiga uppdateringar är viktiga för oss och ger dig konsulter med aktuell kompetens.

löpande bokföring
redovisning av moms/arbetsgivaravgifter och personalskatter
bokslut
kontakter med revisorn
deklarationer
lön och löneadministration
fakturering
betalningar
service på plats hos kunden
outsourcing